Rada pedagogiczna

Wiśniewska Beata dyrektor, propedeutyka zdrowia, anatomia i fizjopatologia człowieka

Kałużna-Dolna Joanna – kierownik laboratorium, język migowy, bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc

Lichnowska Anna – kierownik szkolenia praktycznego, język angielski zawodowy

Andruszkiewicz Anna – pracownia fizjoterapii, pracownia fizykoterapii

Cecelska Beata – anatomia i fizjologia, dermatologia, podstawy anatomii i fizjopatologii człowieka

Duchewicz Aleksandra – chemia kosmetyczna, podstawy żywienia

Dolny Michał – pracownia masażu, masaż w działaniu praktycznym

Domżałowicz Monika – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Figiel Aleksandra – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Frejnik-Biesaga Dorota – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Gawłowska Monika – organizacja działalności zawodowej

Grabowska Katarzyna – pracownia technologii postaci leków, pracownia farmakognozji , apteka szkoleniowa, podstawy farmakologii

Kiełpińska Jolanta – promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna, pracownia promocji zdrowia i edukacji stomatologicznej

Kobus Kamila – pracownia technologii postaci leków

Kubiak Joanna – masaż w działaniu praktycznym, praktyka zawodowa

Kraszewska Katarzyna – pracownia analizy leków, pracownia technologii postaci leków, pracownia farmakognozji

Kwiecień Wioletta – farmakologia, farmakognozja, pracownia farmakognozji , apteka szkoleniowa, świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa, technologia postaci leków

Musiał Tomasz – anatomia i fizjologia, fizykoterapia, zarys fizjoterapii, podstawy masażu, pracownia masażu, pracownia anatomiczna, zagadnienia kliniczne w masażu

Niesłuchowska Anna –  podstawy psychologii i socjologii

Ostrowska Joanna –  propedeutyka stomatologiczna, pracownia propedeutyki stomatologicznej

Piechociński Sławomir – wychowanie fizyczne, biblioteka

Pilarczyk Marzena – pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Pomorska Dorota – świadczenia farmaceutyczne, praktyka zawodowa

Serek Małgorzata – technologia postaci leków

Reszelska Agnieszka – biblioteka, anatomia i fizjopatologia, zarys gerontologii, pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych, praktyka zawodowa

Sobolewska Dorota – świadczenia farmaceutyczne

Sobota-Wuszter Magdalena – pracownia kosmetyki, teoria wizażu, pracownia wizażu

Szymczak-Kotowska Krystyna – technologia sterylizacji, technologia mycia i dezynfekcji, dekontaminacja medyczna, praktyka zawodowa

Wojciechowska Zofia – opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych, praktyka zawodowa

Zalewska Katarzyna – wprowadzenie do kosmetologii, kosmetologia, pracownia kosmetyki, praktyka zawodowa

Zych Anna – diagnostyka obrazowa, pracownia diagnostyki obrazowej, anatomia radiologiczna, pracownia anatomii radiologicznej

Żuchewicz Anna – komputerowe wspomaganie działalności zawodowej