11 marca 2016 roku – wizytą w Zespole Szkół Technicznych „70-dziesiątka ”

11 marca 2016 roku byliśmy z wizytą w Zespole Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka ” w Płocku. Uczniowie pierwszego roku kierunku kształcenia w zawodzie Technik Masażysta zaprezentowali naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/ 2017. Odbiorcami byli uczniowie klas maturalnych. Pokaz multimedialny wzbudził duże zainteresowanie, czego potwierdzeniem było wiele pytań, na które maturzyści uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

Dodaj komentarz