Z zycia szkoly
Aktywizacja i rozwijanie kompetencji społecznych

Aktywizacja i rozwijanie kompetencji społecznych

Słuchaczki 1 semestru kierunku Higienistka stomatologiczna pracują aktywizującymi metodami z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych.


Zajęcia z organizacji działalności zawodowej – aktywizacja i rozwijanie kompetencji społecznych prowadzone przez mgr Monikę Gawłowską

?