Gratulacje dla kierunku kształcenia opiekun medyczny – KKZ

Szanowni Państwo,w imieniu własnym oraz całej Rady Pedagogicznej pragnę pogratulować słuchaczom kierunku kształcenia opiekun medyczny – KKZ, którzy zakończyli edukację. Serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich wyników z egzaminu zawodowego. Mamy również nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe będą przez Państwa wykorzystane w pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Zawód opiekuna medycznego wymaga wielkiego zaangażowania, empatii, życzliwości i profesjonalnego podejścia. Nie jest to łatwy zawód, dlatego życzę również wytrwałości, odpowiedzialności za podjęte decyzje i konsekwencji w działaniu. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w edukacji w naszej szkole dodadzą Wam odwagi i wiary w siebie. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka, szacunek do samych siebie, ale także zdobyć uznanie i szacunek innych. Życzę również by spełniły się Państwa marzenia osobiste i nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość i szczęście będziecie mogli dzielić. Dziękuję serdecznie Kadrze Pedagogicznej za trud, zaangażowanie w pracy, profesjonalizm i życzliwe podejście. Dziękuję za otoczenie słuchaczy troskliwą opieką, umożliwienie im zdobycia wiedzy i umiejętności, które z pewnością wykorzystają w pracy zawodowej.
Beata Wiśniewska
Dyrektor
Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku

Dodaj komentarz