Komunikat Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku z dnia 26.01.2022r

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie MSP w Płocku.
2. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
3. Zajęcia z zakresu teoretycznej nauki zawodu realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Plany zajęć przekażą słuchaczom Opiekunowie Oddziałów.

Dodaj komentarz