Nowa forma kształcenia w naszej szkole

W Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych po raz pierwszy dokonywany będzie nabór na kierunek kształcenia – opiekunka dziecięca w systemie wieczorowym. Zmiany w prawie dotyczące opieki nad dzieckiem do lat trzech dają szanse wielu nianiom na legalną, godziwie wynagradzaną pracę. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy pracują już w charakterze niani lub dopiero marzą o pracy z dziećmi, do naszej szkoły.

W dniu 23 lutego podczas konferencji dotyczącej opieki nad dzieckiem do lat trzech Prezydent podpisał tak zwaną „Ustawę żłobkową”. Ustawa jest częścią rządowego programu Maluch. Ma na celu zreformowanie systemu opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia.

Zmieniają się wymagania kadrowe dotyczące żłobków. Ustawa dopuszcza możliwość sprawowania opieki nad dziećmi nie tylko przez pielęgniarki, ale także przez opiekunki dziecięce czy pedagogów opiekuńczo-wychowawczych.

W myśl ustawy będą mogły powstawać kluby dziecięce.
Klub dziecięcy ma posiadać co najmniej jedno pomieszczenie, a maksymalny czas opieki nad dzieckiem to 5 godzin. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie ośmioro dzieci.

Szykuje się wielka zmiana dla niań. Według ustawy niania jest osobą fizyczną sprawującą opieką nad dziećmi na podstawie umowy o świadczeniu usług – „umowy uaktywniającej”. Ustawa reguluje kwestie finansowe: składki na ubezpieczenia opłacać będzie ZUS od podstawy. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być osobą pracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaś dziecko nie może jednocześnie być umieszczone z żłobku, klubie dziecięcym bądź pod opieką dziennego opiekuna.

Wielu rodziców szuka wykwalifikowanych opiekunek dziecięcych, doceniając ich przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Nasza Szkoła gwarantuje zdobycie wykształcenia w zawodzie opiekunki dziecięcej nie tylko w systemie dziennym, ale również wieczorowym.

Zapraszamy serdecznie.

Dodaj komentarz