Ogólnopolska Zbiórka Żywności

W dniach 2, 3, 4 grudnia 2011 r. miała miejsce ogólnopolska zbiórka żywności prowadzona przez Bank Żywności w Płocku. Na uwagę zasługuje fakt, iż dwie uczennice I roku z kierunku kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy: Marta Grabowska i Marlena Tyburska zaangażowały się aktywnie w tę akcję i przez dwa dni zbierały żywność dla najbiedniejszych.

Dodaj komentarz