Opiekun w domu pomocy społecznej

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (wieczorowa), zaoczna oraz w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Okres kształcenia: 2 lata.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Uprawnienia do pracy w:

  • domach pomocy społecznej,
  • domach dziennego pobytu,
  • domach seniora.