Z zycia szkoly
PRACA U PODSTAW CZYLI Z EDUKACJĄ DO MILUSIŃSKICH

PRACA U PODSTAW CZYLI Z EDUKACJĄ DO MILUSIŃSKICH

20.10.2024r. słuchaczka I roku kierunku higienistka stomatologiczna przeprowadziła pogadankę edukacyjną w klasie I a Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.😊👏

#Medykplock#higienistkastomatologiczna#edukacja