Praca w warunkach aseptycznych

Słuchaczki III roku technika farmaceutycznego w pracowni technologii postaci leków. Praca w warunkach aseptycznych podczas wykonywania kropli do oczu i uszu, pod kierunkiem mgr Aleksandry Olczak.

Dodaj komentarz