Z zycia szkoly
Praktyka zawodowa w profesjonalnym zakładzie kosmetycznym…

Praktyka zawodowa w profesjonalnym zakładzie kosmetycznym…

Doskonalimy umiejętności w ramach praktyki zawodowej w Instytucie Urody ,,Polka”.

Tym razem, z zakresu elektroterapii wykonujemy bioelektropeeling.Słuchaczki semestru czwartego kierunku Technik usług kosmetycznych pracowały pod opieką mgr Katarzyny Zalewskiej

?