Projekt Unijny

Po długiej przerwie wznawiamy staże realizowane w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego operatorem staży została wybrana firma Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik – Adamska z siedzibą w Olsztynie, ul. Kajki 5/10, natomiast podwykonawcą, który będzie współpracował ze szkołami samorządowymi w ramach organizacji staży jest  firma SIMITU sp. z o.o., ul. Niepodległości 57/9, 10-044 Olsztyn (w stosunku do obu podmiotów będzie używana nazwa „operator”)

Słuchacze szkół policealnych będą zobowiązani do wypełnienia dokumentu związanego z ubezpieczeniami społecznymi, tzw. Oświadczenie uczestnika projektu dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby pobierającej stypendium stażowe. Wysokość wypłaconego stypendium, bez względu na to czy powstanie obowiązek ubezpieczenia społecznego czy nie, nadal wynosi 2000 zł.

W ramach Zadania 2. Szkolenia zawodowe dla uczniów w projekcie pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, od dziś przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatne kursy realizowane w ramach projektu. Szczegółowe programy kursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce „ O szkole”- „Projekt unijny”. W sprawie zapisów proszę dzwonić do sekretariatu szkoły. Z uwagi na zainteresowania kursami w innych szkołach, prosimy o szybkie decyzje. Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”:


Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”


Innowacje pedagogiczne