Promocja w IV Liceum Ogólnokształcącym w Płocku

09 lutego 2018 roku zawitaliśmy do IV Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Z ofertą edukacyjną zostali zapoznani uczniowie klasy maturalnej- III c. Młodzież naszej Szkoły przedstawiła prezentację multimedialną oraz film promujący dzienne, wieczorowe i zaoczne kierunki kształcenia. Na tablicach ogłoszeń zawiesiliśmy plakaty promujące płocki „Medyk”, rozdaliśmy również ulotki.

Zespół Medycznych szkół Policealnych to szkoła publiczna, bezpłatna, dysponująca nowoczesną bazą dydaktyczną. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę i doskonale przygotowuje do zewnętrznych, ogólnopolskich egzaminów zawodowych. Zapraszamy…

Dodaj komentarz