Promocja w Liceum Ogólnokształcącym Płockiego Towarzystwa Oświatowego

24 listopada 2017 roku uczniowie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku ruszyli z promocją. Ofertę edukacyjną zaprezentowaliśmy przyszłym Maturzystom Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Towarzystwa Oświatowego. Młodzież naszej Szkoły przedstawiła prezentację multimedialną oraz film promujący dzienne, wieczorowe i zaoczne kierunki kształcenia. Na tablicach ogłoszeń zawiesiliśmy plakaty promujące płocki „Medyk”, rozdaliśmy również ulotki.

Dodaj komentarz