Z zycia szkoly
Proste mieszaniny chemiczne

Proste mieszaniny chemiczne

Słuchacze II roku kierunku kształcenia Technik farmaceutyczny, sporządzali proste mieszaniny chemiczne, które następnie rozdzielali na poszczególne składniki.

W czasie zajęć Słuchacze poznali różne metody rozdziału mieszanin oraz właściwości substancji farmaceutycznych wykorzystywanych w tych metodach. Zdjęcia przedstawiają, wykonane przez Słuchaczy, różne mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Do rozdziału roztworu chlorku sodu wykorzystano odparowanie wody. W przypadku mieszaniny niejednorodnej zastosowano najpierw dekantację następnie sedymentację i na końcu filtrację w przygotowanym wcześniej zestawie do sączenia. Zajęcia prowadziła inż. Katarzyna Kraszewska