Sprawozdanie z recitalu pt. „Jutro jest … wtedy pochylisz się nad sobą” w wykonaniu Jarosława Wajka.

Program pt. „Jutro jest … wtedy pochylisz się nad sobą” został przeprowadzony 9 listopada 2009r. w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. W spotkaniu uczestniczyło około 100 słuchaczy, Dyrekcja Zespołu oraz nauczyciele.

Autor mówił i śpiewał nie tylko o tym, czym jest uzależnienie i jaka jest jego cena ale śmiało wskazywał, gdzie nie należy szukać źródeł ucieczki. Mówił także o drodze wyjścia z problemu jakim jest uzależnienie od narkotyków i alkoholu oraz innych używek. Nowatorski charakter tego spotkania sprawił, że zgromadzone osoby w skupieniu i z zainteresowaniem słuchali słów wypowiadanych przez artystę. Choć spotkanie trwało ponad dwie godziny słuchacze czuli niedosyt i po zakończeniu recitalu wielu z nich podchodziło do artysty aby porozmawiać osobiście i podziękować Jarkowi za spotkanie.

Dodaj komentarz