Świadome uczestnictwo w życiu społeczno- gospodarczym

Słuchaczki IV semestru kierunku technik usług kosmetycznych na zajęciach z zakresu organizacji działalności zawodowej, pod kier. mgr Moniki Gawłowskiej, przygotowywały się do świadomego uczestnictwa w życiu społeczno- gospodarczym. Zajęcia stwarzały okazję do kreatywności i zdolności planowania przedsięwzięć podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego dla gabinetu kosmetycznego.
Dziękujemy za relację i pozdrawiamy

😊

.

Dodaj komentarz