Świąteczna Paczka 2011

Każdego roku w naszej szkole organizowana jest akcja pod hasłem „Świąteczna Paczka”. Dzięki zbiórce pieniędzy, w którą zaangażowały się wszystkie wydziały naszej szkoły oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego w składzie:

  • Joanna Nowalińska
  • Patrycja Korpowska
  • Iwona Sobieraj
  • Michalina Prażanowska
  • Justyna Lewandowska
  • Opiekun Sławomir Piechociński

gościły w Szpitalu św. Trójcy na Oddziale Pediatrycznym w dniu 5.01.2011r. Za zebrane pieniądze kupiliśmy wyposażenie do świetlicy szpitala oraz prezenty dla dzieci przebywających na oddziale. Koleżanki z I roku Terapii Zajęciowej zorganizowały liczne konkursy, w które chętnie zaangażowali się mali pacjenci.

Akcja została przyjęta z dużą aprobatą nie tylko przez dzieci i ich rodziców, ale również pracowników oddziału.

Dziękujemy wszystkim wydziałom za zebrane pieniądze.

Dodaj komentarz