Z zycia szkoly
Szkolenie „Menadżer”

Szkolenie „Menadżer”

W dniach 16-17 maja 2022r., w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku realizowane jest szkolenie „Menadżer”- w ramach Zadania 2. Szkolenia zawodowe dla uczniów w projekcie unijnym pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu.

?