Aktualności
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21

25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21. Uroczystość przebiegała z udziałem Pocztu Sztandarowego. Po odśpiewaniu hymnu odbyło się przykazanie Pocztu Sztandarowego słuchaczom kończącym pierwszy rok edukacji w naszej Szkole. Pani Dyrektor Beata Wiśniewska wygłosiła przemówienie, w którym podziękowała wszystkim za pracę w minionym roku szkolnym.Za nami trudny rok edukacji. Przyszło nam po raz kolejny zmierzyć się z wyjątkową sytuacją związaną z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii. Stan epidemii w naszym kraju spowodował, że tradycyjna forma kształcenia zastąpiona została zdalną edukacją. Wszyscy musieliśmy ponownie stawić jej czoła, ale dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu daliśmy sobie radę. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za wytężoną pracę, wzajemne zrozumienie, zaangażowanie i życzliwość, bez których zapewne zarówno wyniki nauczania byłoby dużo gorsze, a liczba absolwentów szkoły mniej liczna. Mamy wrażenie, że ten rok szkolny minął wyjątkowo szybko i żałujemy, że nie było nam dane zrealizować wszystkich planów i zamierzeń, które przed sobą stawialiśmy. Mimo jednak trudnej sytuacji, w naszej szkole wprowadzone zostały innowacje pedagogiczne, odbywały się szkolenia w ramach projektu unijnego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, a słuchacze mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zgodnie z ukazującymi się rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, wprowadzaliśmy możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych, a praktyk zawodowych u pracodawców. Wielu słuchaczy podjęło odpowiedzialne decyzję o uczestnictwie w zajęciach na terenie placówek medycznych. Uważam, że takie postawy zasługują na szczególne wyróżnienie. Za nie bardzo dziękujemy. Drodzy absolwenci,za Wami okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratulujemy Wam wszystkim!!!Wchodzicie w kolejny, jeszcze nieznany etap waszej dorosłości, wierzymy, że jesteście dobrze przygotowani. Okres nauki w tej szkole miał wyposażyć Was w wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także wiele kompetencji społecznych. Przystąpiliście do egzaminu zawodowego. Jesteśmy pewni, że Wasz wysiłek nagrodzony zostanie wysokimi wynikami na certyfikatach i dyplomach. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi i wiary w siebie. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami , które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka i szacunek do samych siebie. Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała również za trudną pracę pedagogiczną wszystkim nauczycielom. Okres nauczania zdalnego, hybrydowego, praca wychowawcza, szkolenia, wymagały wile wysiłku i nowych rozwiązań.Liczymy, że nowy rok szkolny przyniesie możliwość realnego powrotu do szkoły, byśmy mogli cieszyć się swoją obecnością, a szkoła będzie tętniła życiem. Życzymy Wszystkim zasłużonych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Dodaj komentarz