Z zycia szkoly
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alina Lewandowska. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru Szkoły nowemu składowi pocztu.

Pani Dyrektor Alina Lewandowska podsumowała kończący się rok szkolny. Gratulowała absolwentom, dziękowała nauczycielom i uczniom za pracę i trud, jaki włożyli w edukację i rozwój osobisty.

Absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor i nauczycieli opiekunów: świadectwa, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomy i podziękowania za reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe.

Głos zabrała również Pani Kamila Łapińska Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Dziękowała Gronu Pedagogicznemu, a młodszym kolegom i koleżankom życzyła wielu sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Uczniowie i słuchacze po oficjalnej uroczystości mieli okazję spotkać się w klasach z opiekunami, podziękować i podzielić się platanami wakacyjnymi. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć…

ŻYCZYMY WSZYSTKIM udanych wakacji, a absolwentom realizacji planów osobistych i zawodowych.