Z zycia szkoly
Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

24 czerwca 2022r. o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i ceremonii przekazania pocztu sztandarowego, Pani dyrektor Beata Wiśniewska serdecznie powitała Grono Pedagogiczne, wszystkich Słuchaczy naszej szkoły oraz Absolwentów.Za nami kolejny rok edukacji, w którym zmierzyliśmy się z sytuacją związaną z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Cieszymy się jednak, że drugi semestr pracowaliśmy stacjonarnie i mogliśmy spotykać się na zajęciach w szkole. Pani dyrektor podziękowała za postawę zaangażowania, zrozumienia i życzliwości, bez której trudno byłoby pracować i uczyć się. Atmosfera wzajemnego wsparcia, pomocy w trudnych chwilach zawsze wpływa pozytywnie na efekty pracy.Kiedy mija kolejny rok szkolny, odnosimy wrażenie, że dzieje się to wyjątkowo szybko. Jesteśmy dumni z tego, ile udało nam się zrealizować. Oprócz zorganizowanego procesu nauczania dla zawodów, w jakich szkoła kształci, wielu prac związanych z modernizacją budynku szkoły, doposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne, prowadziliśmy liczne działania na rzecz społeczności szkolnej. Dawaliśmy możliwość rozwoju dodatkowych kompetencji, które naszym zdaniem zwiększają szanse Absolwentów na rynku pracy. Osoby chętne mogły uczestniczyć w kursach organizowanych w ramach projektu unijnego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza: Menadżer, Autoprezentacja, Skuteczna komunikacja interpersonalna, Kurs ECDL, Multimedia w reklamie, Sternik motorowodny.Prowadzone były również na terenie szkoły zewnętrzne szkolenia dla słuchaczek kierunku Technik usług kosmetycznych oraz Terapeuta zajęciowy, organizowane wyjścia do Teatru Dramatycznego, na koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej, do Galerii Sztuki, Muzeum Mazowieckiego, czy kina.Braliśmy udział w akcjach Ministerstwa Edukacji Narodowej: Szkoła do hymnu, Szkoła Pamięta, Razem na Święta oraz w XXXI Konferencji Młodzieży, której przewodnim tematem były „Teorie osobowości a dążenie do adaptacji w okresie pandemii”. Zorganizowaliśmy także Konferencję pod hasłem „Dla doradców metodycznych i nie tylko…”, która miała na celu przybliżenie oferty szkolnictwa policealnego w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy. Nie odmówiliście Państwo również pomocy w zbiórkach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Wielu z Państwa brało udział w akcjach związanych z promocją szkoły w środowisku lokalnym. Za wszystkie działania bardzo dziękujemy. W styczniu zdawały egzamin zawodowy i zakończyły edukację w naszej szkole, słuchaczki kierunku kształcenia technik farmaceutyczny. Dziś, nadszedł czas pożegnania absolwentów kierunków kształcenia: technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz terapeuta zajęciowy. Drodzy Absolwenci,za Wami okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratulujemy Wam wszystkim!!!Wchodzicie w kolejny etap drogi życiowej i zapewne jesteście do niego dobrze przygotowani. Mamy nadzieję, że czas nauki w tej szkole wyposażył Was w wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także w wiele kompetencji społecznych.Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości…Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi i wiary w siebie. Bardzo serdecznie podziękowania, Pani dyrektor skierowała również do nauczycieli za trudną pracę pedagogiczną. Okres nauczania zdalnego, hybrydowego, praca wychowawcza, szkolenia, wymagały wile wysiłku i nowych rozwiązań. Podziękowania dla nauczycieli i gratulacje dla Absolwentów złożyła również Pani Martyna Sawicka, przedstawicielka Samorządu Słuchaczy.Życzymy zasłużonego odpoczynku, aby czas wakacyjny pozwolił na wytchnienie od codziennych obowiązków.