Warsztaty „Pierwsza pomoc” – listopad 2010

W ramach trwającej od dwóch lat współpracy w zakresie szkoleń z udzielania pomocy przedmedycznej, uczniowie II-go roku ratownika medycznego przygotowali i przeprowadzili warsztaty ,,Pierwsza pomoc” dla uczniów klas I Gimnazjum Nr 6. Gimnazjaliści uczyli się odpowiedniego zachowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

Dodaj komentarz