XVII Konferencja Młodzieży

13 grudnia 2017 roku w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku odbyła się XXVII Konferencja Młodzieży. Treści konferencyjne oscylowały wokół śmierci i umierania- tematów bardzo trudnych, ale jednak nierozerwalnie związanych z życiem….

Organizatorka konferencji, mgr Anna Niesłuchowska, nauczycielka naszej szkoły, koncentrowała się na rozmowach z dziećmi o śmierci, w tym śmierci samobójczej. Interesująco również ujęły temat dwie słuchaczki kierunku kształcenia- technik farmaceutyczny. Mówiły z jednej strony o przeżywaniu żałoby przez osoby bliskie, a z drugiej o tym, jak literatura potęguje lub oswaja lęk przed śmiercią.

Mgr Zofia Wojciechowska, nauczycielka naszej szkoły, przedstawiła etapy żałoby i zmagania z przerażeniem, które towarzyszy człowiekowi dowiadującemu się o ciężkiej chorobie.

Na Konferencji Młodzieży gościliśmy również psycholog Panią Katarzynę Walczak wraz z młodzieżą klasy drugiej III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej. Pani Walczak na zakończenie konferencji zabrała głos, dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy w hospicjum. Obok uczniów III LO w Konferencji uczestniczyli słuchacze ZMSP z kierunków: opiekun medyczny oraz technik masażysta. Wszystkim, którzy zatrzymali się wraz z nami przy tych ważnych i trudnych zagadnieniach serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na XXVIII Konferencję Młodzieży w przyszłym semestrze.

Dodaj komentarz