Z zycia szkoly
XXIX Konferencja Młodzieży

XXIX Konferencja Młodzieży

12 grudnia w ZMSP w Płocku odbyła się XXIX Konferencja Młodzieży.

Na wydarzenie zaproszona została młodzież z Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Tematem konferencji był rozwój społeczny. Słuchaczki Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku samodzielnie przygotowały wystąpienia. Pani Aleksandra Grabowska i Pani Weronika Wiącek, słuchaczki drugiego roku kierunku kształcenia technik elektroradiolog, koncentrowały się na znaczeniu komunikowania w rodzinie i szkole, odnosząc się do znanych lektur w szkole średniej. Pani Katarzyna Nowak i Pani Aleksandra Kozłowska, słuchaczki pierwszego roku kierunku kształcenia- technik farmaceutyczny, mówiły o traumie, kryzysach i konsekwencjach tych zdarzeń oraz o ich wpływie na socjalizację. Konferencję zakończyło wystąpienie nauczycielki, Anny Niesłuchowskiej, która odnosiła się do psychoterapii i jej znaczenia w procesach socjalizacyjnych. Mamy nadzieję na rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji między naszą szkołą a Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

Przy okazji tego edukacyjnego spotkania nasi goście mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną Medyka oraz bogatą i atrakcyjną bazą dydaktyczną. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostaną również naszymi słuchaczami.??