Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej

10 lutego 2014 r. w płockim Żłobku Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3 odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Uczennice I roku kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca pod kierunkiem mgr Zofii Wojciechowskiej poprowadziły pogadankę dotyczącą higieny jamy ustnej oraz zaprezentowały pokaz szczotkowania zębów. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach i licznych zabawach edukacyjnych.

Dodaj komentarz