Z zycia szkoly
Zajęcia praktyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Zajęcia praktyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Słuchaczki kierunku opiekun medyczny, w trakcie zajęć praktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Na zajęciach praktycznych słuchaczki planują i wykonują czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz wybrane czynności z zakresu opieki medycznej wobec osoby chorej i niesamodzielnej.

W trakcie realizowania zajęć dydaktycznych w pracowni umiejętności, słuchacze realizowali efekty kształcenia z nowej rozszerzonej o czynności medyczne kwalifikacji.