Z zycia szkoly
Zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia wychowania fizycznego

II roku technika masażysty. Poprawiamy wydolność organizmu, wzmacniamy kondycję…
Zajęcia prowadził mgr Sławomir Piechociński

?
?