Z zycia szkoly
Zajęcia z mikroskopem

Zajęcia z mikroskopem

Pracownia farmakognozji i nasi Słuchacze z drugiego roku technika farmaceutycznego, podczas zajęć z mikroskopem.

Naszym dzisiejszym tematem była budowa pierwotna i wtórna korzenia. Obserwacje prowadziliśmy na przykładzie korzenia bobu. A oto i wyniki. Zajęcia Pracownia farmakognozji i nasi słuchacze z drugiego roku technika farmaceutycznego, podczas zajęć z mikroskopem.

Zajęcia prowadziły: Katarzyna Grabowska i Katarzyna Kraszewska.