Z zycia szkoly
Zajęcia z zakresu propedeutyki zdrowia

Zajęcia z zakresu propedeutyki zdrowia

Tym razem słuchaczki drugiego roku kierunku kształcenia technik farmaceutyczny pracują pod kierunkiem mgr Beaty Wiśniewskiej, w pracowni kulinarnej.

Zasady zdrowego żywienia wszyscy znamy, ale trudno je przestrzegać w życiu codziennym. Czytamy etykiety na produktach żywnościowych i przestrzegamy procedur przygotowania potraw. Aktywizujące metody nauczania przynoszą efekty…????????

Tags :