Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

W dniu 25 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00 w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzania sztandaru i odśpiewania Hymnu Narodowego. Ustępujący poczet sztandarowy przekazał sztandar uczniom kończącym pierwszy rok nauki. Obecność pocztu sztandarowego stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych.

Pani Dyrektor Alina Lewandowska powitała zebranych, pogratulowała wyników nauczania oraz życzyła zrealizowania planów zawodowych i osobistych. Absolwentom Zespołu wręczone zostały świadectwa, dyplomy oraz nagrody. Wręczenia dokonała Dyrektor Alina Lewandowska, zastępca Dyrektora Jadwiga Kadzińska oraz opiekunowie poszczególnych kierunków kształcenia:

  • mgr Balbina Pytkowska- Ratownik medyczny
  • mgr Alina Orzoł- Technik masażysta
  • mgr Beata Wiśniewska- Opiekunka dziecięca
  • mgr Ewa Skrzypczyńska- Technik Farmaceutyczny
  • mgr Zofia Wojciechowska- Opiekun medyczny

Uroczystość zakończyło wystąpienie przedstawicielki młodzieży, która w imieniu wszystkich uczniów podziękowała Gronu Pedagogicznemu za trud włożony w edukację i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz życzyła absolwentom możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole.

Życzę wszystkim udanych wakacji…

Beata Wiśniewska

Dodaj komentarz