Zapaliliśmy symboliczne lampki na grobach naszych nauczycieli i pracowników, których nie ma wśród nas

Listopad to wyjątkowy miesiąc. Odwiedzamy groby naszych najbliższych, zasłużonych Polaków, Żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę. W imieniu Społeczności Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku Pani Dyrektor Beata Wiśniewska zapaliła również symboliczne lampki na grobach naszych nauczycieli, pracowników, których nie ma wśród nas, ale żyją w naszych wspomnieniach. „Szkoła pamięta”.

🖤

Dodaj komentarz