Z zycia szkoly
Zaszczytny gość

Zaszczytny gość

15 czerwca 2018 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Pana Adama Struzika- Marszałka Województwa Mazowieckiego, który spotkał się z tegorocznymi stypendystami- zdolną, ambitną, młodzieżą z płockich Szkół: Zespołu Medycznych Szkół Policealnych, Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że osiągnęli tak wysokie wyniki nauczania i tym samym mogli zakwalifikować się do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Młodzi ludzie mieli okazję stworzyć pierwsze indywidualne plany rozwoju zawodowego i sukcesywnie przy wsparciu nauczyciela-opiekuna je realizować. Koszty, które ponieśli podczas trwania programu były refundowane.

W roku szkolnym 2017/18 stypendystą ZMSP w Płocku był Pan Konrad Krzemiński- uczeń drugiego roku kierunku kształcenia- technik masażysta a jego opiekunem – doświadczony nauczyciel praktycznej nauki zawodu-Pan Michała Dolny. Gratulujemy…

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym do programu stypendialnego zakwalifikują się kolejni szczególnie uzdolnieni i kreatywni uczniowie, będziemy ich wspierać….

Program stypendialny to duża szansa na projektowanie własnej kariery zawodowej.