Rekrutacja

Chcesz uczyć się w naszej szkole:

 • nie musisz mieć matury
 • nie ma ograniczeń wiekowych
 • wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej jeśli wybierasz kierunek w szkole policealnej lub
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły zawodowej, jeśli ubiegasz się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zarezerwuj miejsce on-line


Regulamin rekrutacji MSP w Płocku


Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia obowiązującej dokumentacji do wyczerpania limitu miejsc. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy przyjętych


Pełne zgłoszenie na kierunki w szkole policealnej powinno zawierać:

 • wniosek rekrutacyjny
 • oświadczenie kandydata (wypełniać tylko na polecenie komisji rekrutacyjnej)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Pełne zgłoszenie na kwalifikacyjne kursy zawodowe powinno zawierać:

 • wniosek rekrutacyjny
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły zawodowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Podmiot z którym zawarto umowę na wykonanie bezpłatnych badań uczniów:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
09-402 Płock
Godziny otwarcia: 7.25 – 17.00 od poniedziałku do piątku


Bliższe informacje pod numerem: (24) 262 59 65 – sekretariat szkoły

Pytania można kierować na e-mail: sekretariat@medykplock.pl


Terminy rekrutacji