Opiekunka środowiskowa

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (wieczorowa), zaoczna oraz w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Okres kształcenia: 1 rok.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Uprawnienia do pracy w:

  • domach pogodnej starości,
  • środowisku domowym podopiecznych,
  • domach samotnej matki,
  • opiekunki środowiskowe mogą wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność gospodarczą.