Ortoptystka

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna.
Okres kształcenia: 2 lata.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Absolwent  jest przygotowany do:

  • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,
  • prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,
  • dobierania pomocy optycznych,
  • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Miejsca zatrudnienia:

  • poradnie leczenia zeza,
  • gabinety okulistyczne,
  • oddziały okulistyczne,
  • gabinety ortoptyczne.