Biblioteka

Biblioteka szkolna posiada ponad 13 tysięcy woluminów, głównie publikacje z dziedzin związanych z kierunkami kształcenia w szkole – medycznymi i społecznymi. Zbiory uzupełniane są na bieżąco. Katalog komputerowy oraz komputerowa kartoteka zagadnieniowa, pozwalają na szybkie wyszukiwanie interesujących pozycji.

Integralną częścią biblioteki jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (stanowiska komputerowe z podłączeniem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne – drukarka-skaner-fax.

Zapraszamy do biblioteki!