Technik  sterylizacji medycznej

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna, stacjonarna (wieczorowa) oraz zaoczna
Okres kształcenia – 1 rok

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Nauczysz się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego- dyplom, również suplement w języku angielskim.

Praca czeka…

Uprawnienia do pracy w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • studiach tatuażu,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii.

#rekrutacja #medyk #najstarszaszkoła #medykpłock #Mazowsze #szkoła #zawód #technikSterylizacjiMedycznej #sterylizacja #dekontaminacja #dezynfekcja