Asystentka stomatologiczna

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (wieczorowa).
Okres kształcenia: 1 rok.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna wspomaga lekarza stomatologa w działalności leczniczej. Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty. Jest łącznikiem pomiędzy lekarzem stomatologiem a pacjentem.

Uprawnienia do pracy w:

  • gabinetach stomatologicznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • klinikach i poradniach dentystycznych,
  • oddziałach chirurgii szczękowej.