Protetyk słuchu

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna, stacjonarna (wieczorowa) oraz zaoczna.
Okres kształcenia: 2 lata.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.

Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci,
  • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania,
  • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,
  • sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych,
  • wykonywania odlewu ucha,
  • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrz usznego,
  • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.