Kursy

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to doskonała forma kształcenia również dla osób bez wykształcenia średniego, dająca możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji zgodnej z kierunkami kształcenia. Nauka na kursach jest bezpłatna. jest bezpłatna. Absolwent Kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępuje do egzaminu zawodowego zgodnie z procedurami opracowanymi przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną we współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia1991 o systemie oświaty( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1327)

Medyczna Szkoła Policealna w Płocku oferuje następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Wymagane wykształcenie podstawowe:
– Technik Usług Kosmetycznych
– Opiekun Osoby Starszej
– Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
– Opiekunka Dziecięca

Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe:
– Opiekunka Środowiskowa
– Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Uruchomienie kursu po zebraniu grupy.

Osoba , która uzyska CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej uzyskuje również  DYPLOM ZAWODOWY