Asystent  osoby niepełnosprawnej

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna, stacjonarna (wieczorowa), zaoczna oraz w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Okres kształcenia: 1 rok

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej posiada pełne kwalifikacje do pracy w:

  • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • warsztatach terapii zajęciowej,
  • ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,
  • środowisku osoby niepełnosprawnej,
  • instytucjach,
  • stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych