Opiekun medyczny

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (zaoczna)
Okres kształcenia: 1,5 roku

Zobacz relacje z zajęć 🙂

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Nauczysz się:
• rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
• świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Po zdaniu egzaminu zawodowego- dyplom, również suplement w języku angielskim.
Praca czeka…
Uprawnienia do pracy w:
• w placówkach pomocy społecznej,
• hospicjach,
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
• oddziałach szpitalnych,
• w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym podopiecznego.

#rekrutacja #medyk #najstarszaszkoła #medykpłock #Mazowsze #szkoła #zawód #opiekunMedyczny