Technik elektroradiolog

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Technik  elektroradiolog

Kształcimy w formie dziennej

Okres kształcenia – 2,5 roku

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.08. Świadczenie usług w zakresie zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:

Nauczysz się:

 • przygotowania bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

Po zdaniu egzaminu zawodowego- dyplom, również suplement w języku angielskim.

Praca czeka…

Uprawnienia do pracy w:

 • pracowni mammografii,
 • pracowni tomografii komputerowej,
 • pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej,
 • pozytonowej emisyjnej tomografii),
 • pracowni spirometrii,
 • pracowni elektrokardiografii,
 • pracowni rentgenografii,
 • pracowni radiologii stomatologicznej,
 • pracowni ultrasonografii,
 • pracowni radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii),
 • pracowni audiologii…

#medyk #najstarszaszkoła #medykpłock #Mazowsze #szkoła #zawód #technikelektroradiolog #elektroradiolog