Opiekun osoby starszej

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (wieczorowa), zaoczna oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Okres kształcenia: 2 lata.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Uprawnienia do pracy w:

  • domach pomocy społecznej,
  • placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych,
  • hospicjach,
  • domach samopomocy,
  • mieszkaniach osób potrzebujących,
  • szpitalach,
  • organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK),
  • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.