Zespół kierowniczy

Beata Wiśniewska
Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku
Anna Lichnowska
Anna Lichnowska
Kierownik szkolenia praktycznego

Joanna Kałużna-Dolna
Kierownik laboratorium