Zabiegi medyczno – pielęgnacyjne

Zabiegi medyczno – pielęgnacyjne

Zajęcia z przedmiotu zabiegi medyczno- pielęgnacyjne słuchaczy z kierunku kształcenia opiekun medyczny. Na ćwiczeniach w pracowni umiejętności zrealizowano efekty kształcenia: MED.14.5.2) Wykonuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne osobie chorej i niesamodzielnej. Zajęcia prowadziła mgr Agnieszka Reszelska

Czy mamy szósty zmysł?

Czy mamy szósty zmysł?

Chcesz poznać odpowiedź, zapraszamy do Medyka. Dziś powtórka z anatomii. Narządy zmysłu to organy wyspecjalizowane w rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego. Do nauki wykorzystywaliśmy modele anatomiczne. Zajęcia z anatomii i fizjopatologii na kierunku technik farmaceutyczny, semestr II prowadziła mgr Beata Wiśniewska.

Doskonalenie umiejętności z asysty

Doskonalenie umiejętności z asysty

Słuchaczki Płockiego Medyka w ferworze doskonalenia umiejętności z asysty na cztery ręce z pacjentem leżącym i czynnej asysty leczenia w sedacji wziewnej, na praktykach zawodowych w gabinecie „Uśmiech”. Zajęcia prowadziła mgr Dorota Kołodziej-Dąbrowska.

Zasady higieny jamy ustnej

Zasady higieny jamy ustnej

17 maja 2023r. Słuchaczki I roku kierunku Higienistki stomatologicznej: Zuzanna Orłowska oraz Joanna Staszewska-Mikołajczyk przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Płocku.