Z zycia szkoly
Segmentarne opracowanie ciała

Segmentarne opracowanie ciała

Technik masażysta podczas zajęć w pracowni masażu.

Dziękujemy Panu mgr Tomaszowi Musiałowi za dokumentację fotograficzną. Metoda masażu oparta na segmentarnym opracowaniu ciała oraz zasady masażu segmentarnego swoje źródło mają w początku XX wieku, kiedy to H. Head, neurofizjolog, uznał, że w poszczególnych chorobach narządów wewnętrznych istnieją określone obszary skóry (dermatomy), które wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce. W wyniku tych zmian, standardowe odczucia, takie jak zimno, ciepło, dotyk, ucisk, stają się bolesne. Na tej podstawie dokonał analizy, według której opracowano założenia masażu segmentarnego, które oparte są na oddziaływaniu na odruchową zmianę w tkankach, które pozwala na świadomą stymulację chorobowo zmienionych tkanek.

Podstawowe zasady stosowania masażu segmentarnegoPodstawowym założeniem masażu segmentarnego jest opracowanie odruchowych zmian tkankowych poprzez stosowanie odpowiednio dobranych i najbardziej skutecznych technik masażu. Zasady wykonywania tego rodzaju masażu oraz stosowane techniki są bardzo zbliżone do podstaw masażu klasycznego. Istnieje szereg zaleceń technicznych dotyczących właściwego wykonywania masażu segmentarnego.

Bibliografia:
https://bitmed.pl/blog/99-masaz-segmentarny-historia-i-podstawy-jego-dzialania