Z zycia szkoly
DIAMENTY CZY GRANIT? 🤔

DIAMENTY CZY GRANIT? 🤔

07 grudnia słuchaczki, II roku kierunku higienistka stomatologiczna, na zajęciach z profilaktyki jamy ustnej usuwały „GRANIT” z zębów na typodontach, żeby uzyskać „DIAMENTY”, czyli rodowe skarby – czyste zęby 😁😁😁😁

Zajęcia prowadziła mgr Dorota Kołodziej-Dąbrowska

#MedykPlocki #higienistka #skaling #dianent #granit #polishing

Dodaj komentarz