Z zycia szkoly
Doskonalimy umiejętności zawodowe

Doskonalimy umiejętności zawodowe

Słuchaczki z kierunku Opiekun medyczny podczas pracy w ramach realizacji praktyki zawodowej z mgr Agnieszką Reszelską

?

Dziękujemy: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock.

?